🏃‍♀️

Bevegelsesdata

💡

Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over bevegelsesdata i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke informasjonen om bevegelsesdata til å finne lokalet som passer best for ditt konsept.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til bevegelsesdata

  • Her finner du informasjon som hvilke dager og timer det er mest folk og antall folk som går gjennom området daglig. Innsikten er basert på data fra Telia.
  • Du kan navigere deg til bevegelsesdata ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter trykker du på en eksisterende hub (grå markerte områder) eller så kan du tegne og trykke på din skreddersydde hub (lær mer om tegne funksjonen her). Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til bevegelsesdata langs kolonnen øverst, eller ved å trykke på boksen som sett under på bildet.
  • image

I bevegelsesdata vil du få data om

MANGLER DATA OG TABELLER

Tips til bruk av bevegelsesdata

  • Bevegelsesdata fra Telia kan gi forståelse for når og hvor kunder handler. Denne dataen kan gi innsikt til kundeatferd utenfor og på tvers av butikker, noe som kan bidra til å finne faktorene som optimaliserer synergi av diverse butikker. Å ha den rette handelmiksen for å matche et handelsområde er svært gunstig, både for deg og din utleier ettersom det har blitt vist å øke konvertering til begge.

  • Bevegelsesdata kan si noe om når diverse potensielle kunder befinner deg i et spesifikt område. Hvis konseptet ditt er avhengig av å få flest besøkende på ettermiddagen (feks hvis det er en cafe/lunsj restaurant) kan det være smart å finne et område der bevegelsesdataen stemmer overens med denne tiden. Hvis man på den andre siden ser at det er overflod av besøkende på kvelden og lite på dagen kan dette hinte til at det er et område som styres av uteliv-markedet, og det vil derav muligens være en dårlig ide å starte en cafe her.

Om datasettet fra Telia

Telia har cirka 40% av totalmarkedet for mobiltelefoni i Norge. Mobiltelefonene i Telias nettverk kommuniserer kontinuerlig med selskapets radiosendere, slik at Telia har oversikt over cirka posisjon og bevegelsesmønster. Aggregert gir dette en unik innsikt i hvordan ulike områder i Norge brukes. Telia utfører såkalt ekstrapolering av dataen slik at antall besøkende i et område utgjør cirka totalen uavhengig av Telia sin markedsandel i det aktuelle området. Tallene som vises på plattformen er med andre ord totaltall og trenger ikke å ganges med 2,5.

Telling og anonymisering

Telia har strenge anonymeringsregler på plass slik at det er umulig å identifisere brukere gjennom datasettet. Plaace bruker kun aggregerte tall på plattformen. Et besøk telles når minst fem mobiltelefoner har vært i et område i mer enn 20 minutter. Det gis ikke ut aggregert informasjon om brukeren av mobiltelefonen (alder, kjønn etc.).

Områder

For tettbefolkede områder tilbys bevegelsesdataen med radius på cirka 500 x 500, mens det i mindre befolkede områder er desto større radius på områdene som benyttes for telling. Det er ønskelig å redusere radiusen slik at man kan se bevegelse ned på gatenivå, men det er p.t. ikke mulig.

Oppdateringsfrekvens

Telia leverer data daglig brutt ned på timer. Grunnet lisensavtalen Plaace har med Telia oppgis kun snittdata for hele kvartaler historisk på plattformen, med mulighet for brukerne å betale ekstra for daglig oppdatering av utvalgte områder. Ta kontakt med salg på contact@plaace.co for mer informasjon om dette.

Datasett og innsikt

Telia tilbyr innsikt gjennom to datasett:

1) Oppholdstid

Viser hvor mange som oppholder seg ved områder over hele Norge på alle timer i døgnet, inkludert om de har hjemme- eller arbeidstilhørighet til det aktuelle området.

2) Opprinnelse og destinasjon

Viser hvilke områder brukerne kommer fra når de besøker steder i hele Norge.

Opplever du noen problemer med bevegelsesdata?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

  • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan!

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️