🗣️

Kontakte utleiere

💡
Denne siden forteller deg hvordan du kan kontakte utleiere av lokaler du er interessert i og den kommende automatisk matching funksjonen

Innholdsfortegnelse

Kontakte utleier av et lokale

Dersom du kommer over et lokale som du tror passer bra til ditt konsept og det området dere ønsker å etablere dere i oppmuntrer vi til at dere tar kontakt direkte med utleier. Kontaktinformasjonen finner du inne på eiendomsprofilen deres. På sikt vil du også kunne chatte med en kontaktperson for lokalet inne på plattformen.

💡
PS: Det er kun utleiere med data-pakken som får tilgang til din konseptprofil

image

Automatisk matching

Vi holder for tiden på å utvikle et automatisk matching system som skal gi utleiere og leietakere tips om hvilket type konsept som burde oppholde seg i et spesifikt område og lokale. Derfor anbefaler vi at du oppgir mye og spesifikk informasjon på din konseptprofil slik at vi kan anbefale best mulige matcher! 🤗

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️