🏘️

Demografi

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over demografien i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke informasjonen om demografi til å finne leietakeren som passer best for ditt lokale.

Innholdsfortegnelse

❗Vi har oppdatert den demografiske dataen med nye aldersgrupperinger på plattformen, hvor vi nå har 10 år aldersgruppering. Dataen for alder- og kjønnsfordeling vil derfor se annerledes ut enn hva det har gjort tidligere.

Under er et eksempel for aldersgrupperingen for den norske befolkningen, nå og tidligere.

image

Introduksjon til demografi

I demografi dataen finner du informasjon om de som er bosatt i området. For egendefinerte områder er tallene estimerte. Du får informasjon om:

 • Antall innbyggere
 • Størrelsen på området
 • Befolkningstetthet (innbyggere per km²)
 • Aldersfordeling
 • Inntektsfordeling

Du kan navigere deg til demografi fanen ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter trykker du på en eksisterende hub (grå markerte områder) eller så kan du tegne og trykke på din skreddersydde hub (lær mer om tegne funksjonen her). Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til demografi langs kolonnen øverst, eller ved å trykke på boksen som sett under på bildet.

image

I demografi vil du få data om

Tips til bruk av dataen gitt i demografi

 • Antall innbyggere: Er det et område som er preget av mye mennesker og derav mye trafikk? Det er ikke nødvendigvis slik at mye trafikk resulterer i høy omsetning, men noen konsepter er mer avhengig av flere forbipasserende enn andre.
 • Størrelsen på området: Området kan si noe om hvor representativ dataen fra de andre kildene (kortdata, bevegelsesdata etc) er for deg. Det kan også si noe om hvordan man bør tolke trafikk. Hvis et stort område har mye trafikk betyr ikke dette automatisk at du som konsept vil bli eksponert og få høyere konverteringer, og det kan være lurt å ta en nærmere titt på prestasjonen til konsepter i nærheten for å få et mer helhetlig bilde.
 • Befolkningstetthet (innbyggere per km²): Befolkningstetthet kan også si mye om trafikk. Dersom området er lite men har høy befolkningstetthet vil dette resultere i flere lokale forbipasserende enn i et større område med mindre befolkningstetthet.
 • Aldersfordeling: Alder kan fortelle mye om hva de lokale i et område generelt etterspør. Her kan det være smart å se på flere parametere samtidig, eksempelvis ved å se på områder med en relativ lik aldersfordeling og se hvilke konsepter som er mest etterspurt for dem.
 • Inntektsfordeling: Inntektsfordeling kan si noe om hvilket område du burde etablere deg i, eks hvis det er luksus varer eller generelt en høyere prisklasse kan områder med høyere inntekt være gunstig. Med det sagt burde denne dataen ikke sees på alene, men heller helhetlig sammen med resten av innsikten.

Problemer med demografi data?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

 • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan!

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️