♟️

Nøkkeltall

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over nøkkeltallene i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke denne informasjonen om nøkkeltall til å finne leietakeren som passer best for ditt lokale.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til nøkkeltall

  • Nøkkeltall gir et hurtig overblikk over områdestørrelse, antall konsepter, befolkning, daglig korthandel, bevegelsesdata og konkurransebilde for et bestemt område.
  • Du kan navigere deg til nøkkeltall ved å trykke på "Områdeinnsikt". Deretter trykker du på en eksisterende hub (grå markerte områder), bydel eller tegn og trykk på din skreddersydde hub (lær mer om tegnefunksjonen her). Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg til de ulike og mer utfyllende data-sidene.
image

Områdeinnsikt

Inne på nøkkeltall for et bestemt område vil du i tillegg til nøkkeltallene få en oversikt over alle lokaler som er ledige i det gitte området. Denne funksjonen funker både for hubs, bydeler og egendefinerte områder.

image
image

Tips til bruk av nøkkeltall data

  • Du kan bruke nøkkeldata til å få et hurtig og oversiktlig bilde av status på et område ettersom du ser områdestørrelse, antall konsepter, befolkning, daglig korthandel, bevegelsesdata, lignende områder og konkurransebilde i samme boks.

  • Nøkkeltall gir deg videre en indikasjon på om konsepter i området generelt presterer, for eksempel ved å sette omsetning opp mot antall konsepter. Med det sagt burde man se nøyere på hvordan situasjonen faktisk er, for eksempel om det er få konsepter som står for den høye omsetningen. Da er det lurt å se videre på hvilke typer bedrifter dette er.

  • Nøkkeltall lar deg også se "røde flagg" i et spesifikt område i en tidlig fase, som kan hjelpe til med å spare tid og ressurser.

Nøkkeltall for kjeder/konsepter

Inne på konkurransebilde har du muligheten til å se diverse detaljert informasjon om 50,000+ etablerte kjeder i Norge. Her får du nøkkelinformasjon om spesifikke kjeder, eksempelvis antall lokasjoner, total omsetning på alle deres butikker, antall ansatte og omsetning per lokasjon. Du kan bruke informasjonen som den står, for eksempel ved å sammenligne ditt eget konsept med andre som presterer bedre/dårligere, eller følge med på utviklingen framover og bakover i tid.

image

Problemer med nøkkeltall?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer

  • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️