📈

Bransjeinnsikt

💡
På denne siden får du mer info om bransjeinnsikt, hvilke datagrunnlag som ligger til grunn og hvordan du kan bruke dashboardet for å hente ut relevant data om ulike bransjer i Norge.

Introduksjon til bransjeinnsikt

 • Bransjeinnsikt bruker det samme datagrunnlaget som vi allerede har sett på under konkurransebilde. Det kan også være fint å gjøre seg kjent med datakvalitet før vi går i dybden på bransjeinnsikt.
 • Bransjeinnsikt er en oppsamling av alle handels-, serverings- og tjenestekonsepter i Norge, samt hva de ulike bedriftene og bransjene omsetter for. Plaace viser både faktisk og estimert omsetning basert på regnskapstall fra foregående kalenderår og helt tilbake til 2015.
 • NB! Omsetningstallene som er på plattformen er ekskl. mva og kommer fra fysiske utsalgssteder. Tallene representerer hovedsakelig butikkhandel. Internetthandel, grossister, administrasjon, verksted o.l. er ikke med i datasettet. Følg lenken under for fullstendig liste over salgskanaler som er inkludert i butikkhandel.

I bransjeinnsikt kan du finne info om

Nøkkeltall

 • Her får du et raskt overblikk over nøkkeltall for bransjen, området og året du ser på, i dette tilfellet “Alle bransjer i Norge i 2021”
 • image
 • Trykk på Rediger (til høyre over kartet) for å endre området, bransje (hele tre nivå ned) og år. Trykk bekreft når du har valgt det du ønsker å se på.
 • image

Omsetning

 • Omsetningstall for inneværende valgt år tilbake til 2015. Merk at dette er en blanding av faktiske og estimerte tall.
image

Antall lokasjoner & ansatte

 • Antall lokasjoner & ansatte innenfor gitt bransje og området, fra inneværende valgt år tilbake til 2015.
image

Kjeder & lokasjoner med høyest omsetning

 • Her finner du en fullstendig oversikt over alle kjeder rangert etter omsetning.
image
 • Til høyre kan du også velge lokasjoner for å få innsikt i hvilke butikker som gjør det best med utgangspunkt i omsetningstall, samt markedsandel innenfor valgt bransje.
image

Problemer med konkurransebilde

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

 • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan

Relaterte lenker