🏃‍♀️

Bevegelsesdata

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over bevegelsesdata i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke informasjonen om bevegelsesdata til å finne leietakeren som passer best for ditt lokale.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til bevegelsesdata

 • I Bevegelsesdata finner du informasjon som hvilke dager og timer det er mest folk i et område. Innsikten er basert på data fra Telia og viser gjennomsnittet for valgt periode for folk som er “Hjemme”, “På jobb” og “Besøkende” til området. Mobiltelefonen må ha vært registrert i et område i minimum 20 minutter for at det skal kunne kategoriseres innenfor en av de tre kategoriene:
  • "Hjemme": når en mobiltelefon er registrert med et lengre opphold innenfor et område over hele natten det siste døgnet
  • "På jobb": når “Hjemme” allerede er registrert et annet sted, og oppholdet over tid er blitt registrert i et område på dagtid det siste døgnet
  • "Besøkende": når man har vært innom et området en periode (minimum 20 minutter) som er verken er kategorisert som "Hjemme" eller "På jobb", det siste døgnet. Det estimeres også kortere besøk med den samme dataen hvor du i tillegg kan se 5 minutters besøkende.
 • Telia utfører såkalt ekstrapolering av dataen slik at antall besøkende i et område utgjør cirka totalen uavhengig av Telia sin markedsandel i det aktuelle området (som forøvrig er 40%). Tallene som vises i grafene er med andre ord totaltall og kan tolkes som de står.
 • Du navigerer deg til bevegelsesdata ved å trykke på "områdeinnsikt" og velge et område. Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til bevegelsesdata langs kolonnen øverst, eller ved å trykke på boksen som sett under på videoen.

Om datasettet fra Telia

Telia har cirka 40% av totalmarkedet for mobiltelefoni i Norge. Mobiltelefonene i Telias nettverk kommuniserer kontinuerlig med selskapets radiosendere, slik at Telia har oversikt over cirka posisjon og bevegelsesmønster. Aggregert gir dette en unik innsikt i hvordan ulike områder i Norge brukes. Telia utfører såkalt ekstrapolering av dataen slik at antall besøkende i et område utgjør cirka totalen uavhengig av Telia sin markedsandel i det aktuelle området. Tallene som vises på plattformen er med andre ord totaltall og trenger ikke å ganges med 2,5.

Telling og anonymisering

Telia har strenge anonymeringsregler på plass slik at det er umulig å identifisere brukere gjennom datasettet. Plaace bruker kun aggregerte tall på plattformen. Et besøk telles når minst fem mobiltelefoner har vært i et område i mer enn 5 minutter. Det gis ikke ut aggregert informasjon om brukeren av mobiltelefonen (alder, kjønn etc.).

Områder

For tettbefolkede områder tilbys bevegelsesdataen med radius på cirka 250 x 250 meter, mens det i mindre befolkede områder er desto større radius på områdene som benyttes for telling. Det er ønskelig å redusere radiusen slik at man kan se bevegelse ned på gatenivå, men det er p.t. ikke mulig.

Oppdateringsfrekvens

Telia leverer data daglig brutt ned på timer. I basispakken din med Plaace har du tilgang på kvartalsvis historisk data på plattformen, med mulighet for å betale ekstra for daglig oppdatering av utvalgte områder. Ta kontakt med salg på contact@plaace.co for mer informasjon om dette.

Datasett og innsikt

Telia tilbyr innsikt gjennom to datasett:

1) Oppholdstid

Viser hvor mange som oppholder seg ved områder over hele Norge på alle timer i døgnet, inkludert om de har hjemme- eller arbeidstilhørighet til det aktuelle området.

2) Opprinnelse og destinasjon

Viser hvilke områder brukerne kommer fra når de besøker steder i hele Norge.

Innsikt bevegelsesdata

Innsikten i bevegelsesdata er primært delt opp i to kategorier:

 • Aktivitet i et område
 • Besøkende fra et område til et annet

Bevegelse per ukedag

 • Bevegelse per ukedag viser medianen for antall folk, fordelt på ukedag. I grafen vil du i tillegg se andelen av menneskene i området som er hjemme, på jobb eller besøkende i området. Grafen kan bli filtrert etter behov, eksempelvis kan du bestemme perioden du ønsker å se data for eller hvilken type kategori av besøkende du vil se nærmere på.
image

Bevegelse per time

Bevegelse per time viser medianen for antall folk, fordelt per time i løpet av døgnet. I likhet med bevegelse per ukedag kan du bryte grafen ned i mer spesifikke kategorier for å få den innsikten du er på jakt etter.

image

Bevegelsesmønster

Se endinger i bevegelsesdata for en lengre periode. På bildet nedenfor kan du tydelig se effektene av COVID-19, men også hvor langt samfunnet har kommet seg fra Q1 2021 til Q4 2023.

Her kan du også velge lengde på besøket, helt ned til 5min+ besøk til lengre enn 20min.

image

Se hvor besøkende kommer fra

Du kan og se hvor besøkende kommer fra her. Du kan velge mellom hvor besøkende bor eller jobber, og helt ned på grunnkrets eller distriktsnivå.

Merk for Sverige: distriktsnivå er det mest graunlære nivået som er tilgjengelig.

image

Tips til bruk av bevegelsesdata

 • Bevegelsesdata fra Telia kan gi forståelse for når og hvor kunder handler. Denne dataen kan gi innsikt i kundeatferd utenfor og på tvers av butikker, noe som kan bidra til å finne faktorene som optimaliserer synergi av diverse butikker. Å ha den rette handlemiksen for å matche et handelsområde er svært gunstig, både for deg og din leietaker ettersom det er vist å øke konvertering til eiere av lokaler og merkene som oppholder seg i dem.
 • Bevegelsesdata kan si noe om når potensielle kunder befinner deg i ditt område. Hvis det for eksempel er flest besøkende i området på ettermiddagen kan det være smart å finne et konsept som tilfredsstiller ønskene man som oftest har på denne tiden av dagen, e.g. lunsj/snacks eller handel. Hvis man på den andre siden ser at det er overflod av besøkende på kvelden og lite på dagen kan dette hinte til at det er et område som styres av utelivsmarkedet, og det vil derav muligens være en dårlig ide å få en cafe i lokalet ditt.

Opplever du noen problemer med bevegelsesdata?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer

 • Dersom du kommer over noen eventuelle feil i dataen ville vi satt stor pris på at du bruker feedback funksjonen til å rapportere disse.

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️