👨‍👩‍👧‍👦

Demografi

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over demografien i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke informasjonen om demografi.

Innholdsfortegnelse

Demografisk data i Norge

 • I demografi dataen finner du informasjon om de som er bosatt i området. For egendefinerte områder er tallene estimerte. Du får informasjon om:
  • Antall innbyggere
  • Størrelsen på området
  • Befolkningstetthet (innbyggere per km²)
  • Aldersfordeling
  • Inntektsfordeling
  • Antall boenheter
 • Demografidata kommer fra Statistisk Sentralbyrå via GeoData
 • Du kan navigere deg til demografi ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter velger du et område. Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til demografi langs fanen øverst, eller ved å trykke på boksen i nøkkeltall.

Tips til bruk av dataen i Norge

 • Antall innbyggere: Er det et område som er preget av mye mennesker og derav mye trafikk? Det er ikke nødvendigvis slik at mye trafikk resulterer i høy omsetning, men noen konsepter er mer avhengig av flere forbipasserende enn andre.
 • Befolkningstetthet (innbyggere per km²): Befolkningstetthet kan også si mye om trafikk. Dersom området er lite men har høy befolkningstetthet vil dette resultere i flere lokale forbipasserende enn i et større område med mindre befolkningstetthet.
 • Alders- og kjønnsfordeling: Alder og kjønn kan fortelle mye om hva de lokale i et område generelt etterspør. Her kan det være smart å se på flere parametere samtidig, eksempelvis ved å se på områder med en relativ lik miks og se hvilke konsepter som er mest etterspurt i det området.
 • Antall hus: Er det et område som har en del som ikke er fastboende? Antall hytter kan være en indikasjon på områder som har mer sesongbaserte innbyggere.
 • Inntektsfordeling: Inntektsfordeling kan si noe om hvilket område du burde etablere deg i, eks hvis det er luksus varer eller generelt en høyere prisklasse kan områder med høyere inntekt være gunstig. Med det sagt burde denne dataen ikke sees på alene, men heller helhetlig sammen med resten av innsikten.

Demografisk data i Sverige

 • I demografi dataen finner du informasjon om de som er bosatt i området. For egendefinerte områder er tallene estimerte. Du får informasjon om:
  • Antall innbyggere
  • Størrelsen på området
  • Befolkningstetthet (innbyggere per km²)
  • Aldersfordeling
  • Medianinntekt
  • Demografi over tid
 • Demografidata kommer fra Statistikmyndigheten SCB
 • Du kan navigere deg til demografi ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter velger du et område. Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til demografi langs fanen øverst, eller ved å trykke på boksen i nøkkeltall.

Tips til bruk av dataen i Sverige

 • Antall innbyggere: Er det et område som er preget av mye mennesker og derav mye trafikk? Det er ikke nødvendigvis slik at mye trafikk resulterer i høy omsetning, men noen konsepter er mer avhengig av flere forbipasserende enn andre.
 • Befolkningstetthet (innbyggere per km²): Befolkningstetthet kan også si mye om trafikk. Dersom området er lite men har høy befolkningstetthet vil dette resultere i flere lokale forbipasserende enn i et større område med mindre befolkningstetthet.
 • Alders- og kjønnsfordeling: Alder og kjønn kan fortelle mye om hva de lokale i et område generelt etterspør. Her kan det være smart å se på flere parametere samtidig, eksempelvis ved å se på områder med en relativ lik miks og se hvilke konsepter som er mest etterspurt i det området.
 • Medianinntekt per husholdning: Medianinntekt kan si noe om hvilket område du burde etablere deg i. Medianinntekt er spesielt viktig å se på om en spesiell inntekt er et av dine suksesskriterier (f.eks høyere inntekt for en luksus vare).
 • Befolkning over tid: Her kan en se på befolkningsveksten i området - er det et område som trender positivt eller negativt? Dette kan være lurt å se på sammen med det totale trendbildet i området (konkurransebildet og besøkstall).

Problemer med demografi data?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

 • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan!

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️