🏆

Konkurransebilde

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får oversikt over konkurransesituasjonen i et område. Du vil også få tips om hvordan du kan bruke denne informasjonen til å finne leietakeren som passer best for ditt lokale.

Innholdsfortegnelse

Konkurransebilde i Norge

Introduksjon til konkurransebilde

 • Konkurransebildet gir innsikt i miksen av handels-, serverings- og tjenestekonsepter i det valgte området. Plaace viser faktisk og estimert omsetning per lokasjon basert på regnskapstall fra foregående kalenderår, og helt tilbake til 2015.
 • Datasettet leveres av vår samarbeidspartner Prognosesenteret, og oppdateres løpende. Se "Om datasettet fra Prognosesenteret" under for detaljer om hvordan tallene er utarbeidet. Ser du tall som ikke stemmer? Meld det inn ved å bruke "Feedback"-knappen nederst i høyre hjørne og label "Data quality", samt en beskrivelse. Les mer om bruk av tilbakemeldingsknappen her.
 • Du kan navigere deg til konkurransefanen ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter velger du et område. Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til konkurransedata langs fanen øverst, eller ved å trykke på boksen i nøkkeltall.

Om datasettet fra Prognosesenteret

Vår partner Prognosesenteret utarbeider datasettet basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall fra Brønnøysund, supplert med bransjerapporter og innrapportering fra aktørene selv. Tallene som fremvises er delt i tre usikkerhetsnivåer:

image

Grønn - faktiske tall

For butikker og restauranter med bare én eller noen få filialer, rapporteres regnskapstall direkte på hver lokasjon. Dette kommer rett fra Brønnøysund og er derfor 100% pålitelige tall. I tillegg får omsetningstall rapportert inn av aktørene selv til Prognosesenteret eller Plaace grønt lys.

Gul - estimerte tall

De fleste handels- og serveringsaktører med mange filialer rapporterer omsetning på konsernnivå, og det er derfor ikke mulig å lese omsetning per filial direkte ut fra Brønnøysundregisteret. Prognosesenteret gjør derfor en fordeling av omsetning ned på hver filial basert på rapportering av ansatte og MVA ved den aktuelle filialen. Dette oppgis da som estimerte tall.

Rødt - trenger validering

Der det ikke finnes regnskapstall gjøres det en beregning basert på hva tilsvarende aktører i området omsetter for. Det er høy usikkerhet ved en slik beregning og tallet flagges rødt. Det samme gjøres om det aktuelle selskapet ikke har levert inn regnskap for et år, og omsetningen fra året før er da videreført.

Grunnet treghet i offentlig rapportering vil det ta noe tid før nyetableringer eller konkurser dukker opp i datasettet. Vi jobber kontinuerlig med å rette opp datasettet, så ser du noe som er feil ber vi deg rapportere det inn slik at tjenesten blir bedre for alle. Bruk "Feedback"-knappen nederst i høyre hjørne og label "Data quality", samt en beskrivelse. Les mer om bruk av tilbakemeldingsknappen her

NB! Omsetningstallene som er på plattformen er ekskl. mva og kommer fra fysiske utsalgssteder. Tallene representerer hovedsakelig butikkhandel. Internetthandel, grossister, administrasjon, verksted o.l. er ikke med i datasettet. Følg lenken under for fullstendig liste over salgskanaler som er inkludert i butikkhandel.

🏬Salgskanaler inkludert i butikkhandel

I konkurransebilde finner du data om

Konsepttetthet: Søyler som forteller antall konsepter på hvert nivå i et område.

 • Du vil videre kunne klikke på en av kategoriene, eks. handel og få opp underkategorier på disse som du igjen kan trykke deg videre inn på, feks klesbutikker, der du vil få opp andelen av dameklesbutikker, skobutikker, barneklær osv.
 • image

Konsepter med høyest omsetning

 • Her kan du se hvilke konsepter som har høyest omsetning, se utviklingen til alle selskaper fra 2015-2022 og dypdykke/filtrere i ulike kategorier.
image

Over- og underandel

 • Hvis andel omsetning eller antall konsepter i et område er høyere eller lavere enn andelen i kommunen, kan det indikere en markedsmulighet. Positive tall viser høyere omsetning enn gjennomsnittet, negative tall viser lavere omsetning enn gjennomsnittet i kommunen.
image

Omsetning per kategori

image

Omsetning fra kjeder vs. uavhengige konsepter

 • Viser om området hovedsakelig er preget av kjeder eller uavhengige konsepter. Splitten er basert på omsetning for konseptene i det valgte området
image

Tips til bruk av dataen i konkurransebildet

 • Estimatene gir et innsiktsfullt inntrykk av hvordan ulike konsepter i ditt område presterer. Hvis du vurderer en leietaker kan det for eksempel være smart å se hvordan lignende konsepter gjør det i ditt område, slik at du får en indikasjon på hvordan leietakeren selv vil prestere.

 • Det kan også være smart å følge med på om spesifikke konsepter har hatt en positiv eller negativ utvikling i løpet av de siste årene. Hvis det er en positiv trend for et gitt konsept eller segment som er likt leietakeren du vurderer, kan dette brukes til å selge inn ditt lokale overfor den aktuelle leietakeren.

Konkurransebilde i Sverige & Danmark

Introduksjon til konkurransebilde

 • Konkurransebildet gir innsikt i miksen av handels-, serverings- og tjenestekonsepter i det valgte området.
 • Til sammenligning av datasettet fra Prognosesenteret som vi bruker for konkurransebilde i Norge har vi i Plaace hentet data om konkurransebildet fra Google Maps og bearbeidet det slik at butikker og restauranter tilknyttet en kjede og/eller et kjøpesenter har fått riktig tilhørighet. Denne dataen blir oppdatert hvert kvartal.
 • Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dataen i plattformen. Ser du noe feil informasjon i datasettet? Meld det inn ved å bruke "Feedback"-knappen nederst i høyre hjørne og label "Data quality", samt en beskrivelse. Les mer om bruk av tilbakemeldingsknappen her.
 • Du kan navigere deg til konkurransefanen ved å trykke på "områdeinnsikt". Deretter velger du et område. Du vil nå være på inne på nøkkeltall, og herifra kan du enkelt bevege deg over til konkurransedata langs fanen øverst, eller ved å trykke på boksen i nøkkeltall.

I konkurransebilde finner du data om

Konsepttetthet: Søyler som forteller antall konsepter på hvert nivå i et område.

 • Du vil videre kunne klikke på en av kategoriene, eks. handel og få opp underkategorier på disse som du igjen kan trykke deg videre inn på, feks klesbutikker, der du vil få opp andelen av dameklesbutikker, skobutikker, barneklær osv.
 • image

Konsepter i området

 • Liste over konseptene som er i området, og deres rating fra Google, om de ligger på et kjøpesenter, samt nettside til bedriften.

Over- og underandel

 • Hvis andel i et område er høyere eller lavere enn andelen i kommunen, kan det indikere en markedsmulighet. Positive tall viser flere konsepter enn gjennomsnittet, negative tall viser færre konsepter enn gjennomsnittet i kommunen.
 • image

Kjeder vs. uavhengige konsepter

 • Viser om området hovedsakelig er preget av kjeder eller uavhengige konsepter.

Tips til bruk av dataen i konkurransebildet

 • Kan være smart å se på miksen av konsepter i området for å se hva som over indekseres av, og hva som mangler i området. Hvis en for eksempel skal utvikle et område, så kan en se på konseptmiksen i et område en ønsker å “etterligne” og sammenligne med eksisterende miks.

Problemer med konkurransebilde

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

 • Dersom du kommer over noen eventuelle feil i dataen ville vi satt stor pris på at du bruker feedback funksjonen til å rapportere disse.

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring