📈

Bransjeinnsikt

💡
På denne siden får du mer info om bransjeinnsikt, hvilke datagrunnlag som ligger til grunn og hvordan du kan bruke dashboardet for å hente ut relevant data om ulike bransjer i Norge.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til bransjeinnsikt

  • Bransjeinnsikt bruker det samme datagrunnlaget som vi allerede har sett på under konkurransebilde. Det kan også være fint å gjøre seg kjent med datakvalitet før vi går i dybden på bransjeinnsikt.
  • Bransjeinnsikt er en oppsamling av alle handels-, serverings- og tjenestekonsepter i Norge, samt hva de ulike bedriftene og bransjene omsetter for. Plaace viser både faktisk og estimert omsetning basert på regnskapstall fra foregående kalenderår og helt tilbake til 2015.
  • NB! Omsetningstallene som er på plattformen er ekskl. mva og kommer fra fysiske utsalgssteder. Tallene representerer hovedsakelig butikkhandel. Internetthandel, grossister, administrasjon, verksted o.l. er ikke med i datasettet. Følg lenken under for fullstendig liste over salgskanaler som er inkludert i butikkhandel.

Problemer med bransjeinnsikt?

Hva gjør jeg dersom tallene ikke stemmer?

  • Ta kontakt med oss på contact@plaace.co eller bruk feedback funksjonen så skal vi få løst det så fort vi kan

Relaterte lenker