🏘️

Eiendomsinformasjon

💡
Denne siden tar deg gjennom hvordan du får eiendomsinformasjon i et område.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til eiendomsinformasjon

 • Med matrikkel funksjonen får en tilgang til eiendomsinformasjon med et tasteklikk på en bygning eller teig i Norge. Dette er en tilleggsfunksjon på ditt eksisterende Plaace abonnement, så hvis du ønsker tilbud på dette ta kontakt med oss på contact@plaace.co
 • Matrikkel data i Plaace kommer fra kartverket via Geodata, og du finner mer detaljer under datakvalitet.
 • Du finner eiendomsinformasjon på kartet på høyre side, slik som vist på videoen under.

Innsikt fra matrikkel funksjon

 • Ved bruk av matrikkel funksjonen kan en se:
  • Næringsgruppe
  • Bygningstatus
  • Bygningstype
  • Eier
  • Adresse
  • Siste omsetning
  • Størrelse
  • Hvor lenge de har vært eier

Relaterte lenker

Har vi glemt noe? Send gjerne en mail til contact@plaace.co med innspill og forslag til forbedring ✌️